เขาพระวิหาร!! ความจริงที่คุณควรรู้ อย่าให้ใครมาหลอกอีก!!วันนี้ Banaze.com ขอเสนอ Info Graphic video จากทีม New Culture ว่าด้วยเรื่อง “เราไม่อยากให้คนไทยต้องถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำ­เล่า” สารคดีสรุปบทเรียนเขาพระวิหาร (Preah Vihear Temple) ผ่านการค้นคว้าตำราวิชาการต่างๆโดยทีมงาน New Culture เพื่อให้คนไทยทุกคยร่วมกันมีสติบนข้อเท็จจริง เรียนรู้บทเรียนจากอดีตและหาทางออกร่วมกันบนสันติภาพ

อ่านและร่วมแชร์ความจริงเหล่านี้สู่ประชาชนชาวไทยทุกท่านด้วยเถิด

บทเรียนของคนไทย อย่าให้ใครมาหลอกอีก รู้หรือไม่ว่าพวกเราถูกหลอกมาตลอดเรื่องเขาพระวิหาร

เขาพระวิหาร (2)

เขาพระวิหาร (3)

 

มีคนหลอกเราว่าเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชาแค่ตัวปราสาท พื้นดินใต้ปราสาทเป็นของไทย นั้นเป็นการโกหกคำโต เนื่องจากเมื่อปี 2505 ศาลโลกตัดสินไว้ชัดเจนว่า “ปราสาทพระวิหาร ตั้งอยู่ภายใต้อาณาเขต อธิปไตยของกัมพูชา” ซึ่งหมายความว่าทั้งตัวปราสาทและพื้นดินใต้ปราสาทเป็นของกัมพูชาทั้งหมด แน่นอนว่าปราสาทไม่ได้ลอยอยู่บนฟ้าแต่มันตั้งอยู่บนผืนดินที่ตั้งนั้นแน่นอน

เขาพระวิหาร (5)

เขาพระวิหาร (6)

มีคนหลอกเราว่าไทยเราสามารถอุททรณ์คำตัดสินนี้ได้ เพราะจอมพล สฤษ เคยประกาศเอาไว้ว่า ขอสงวนสิทธิ์ที่ไทยจะทวงคืนปราสาทในอนาคต นั่นก็คือเรื่องถูกหลอกอีกเรื่องหนึ่ง เพราะธรรมนูญศาลโลกกำหนดไว้ว่า การอุททรณ์ดังกล่าวนั้นต้องดำเนินการภายใน 10 ปี หลังการตัดสิน และต้องมีหลักฐานใหม่เพื่อนำไปรื้อฟื้นคดีความ ซึ่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้ (2505 – ปัจจุบัน) รวมระยะเวลากว่า 50 ปี ไม่เคยมีรัฐบาลใดไปเรียกร้องสิทธิ์ต่อศาลโลกเลยแม้แต่รัฐบาลเดียว ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทหาร เผด็จการ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง รัฐบาลที่แสดงตนว่ารักชาติรักแผ่นดินหรือรักความเป็นไทยมากแค่ไหนก็ไม่มีรัฐบาลใดไปทวงคืนเลย

 

คลิปเสียง: “แถลงการณ์ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ต่อประชาชนชาวไทย เรื่องปราสาทเขาพระวิหาร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2505″

 

เขาพระวิหาร (7)

เขาพระวิหาร (8)

เขาพระวิหาร (9)

มีคนหลอกเราว่าไทยไม่เคยยอมรับแผนที่ 1:200,000 ที่ฝรั่งเศสทำขึ้น และรัฐบาลกัมพูชาใช้เป็นหลักฐานในศาลโลก อย่างไรก็ตามบรรพบุรุษเราไม่ได้คิดเช่นนั้น … แผนที่ 1:200,000 นั้นเกิดขึ้นจากสนธิสัญญาร่วมฝรั่งเศสโดยคณะกรรมาธิการปักปันเขตแดนร่วม เพื่อกำหนดเส้นเขตแดนระหว่างกันให้ชัดเจน ซึ่งการขีดเขตแดงให้ชัดเจนดังกล่าวไม่เคยอยู่ในแนวคิดรัฐโบราณมาก่อน ผู้คนยังคงเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างเขตแดน โดยไม่มีใครรู้จักเส้นแบ่งเขตแดนดังกล่าวเลย การขีดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างรัฐในเขตนี้จึงยังไม่เยมีใครทำมาก่อน ผู้แทนไทยที่ทำหน้าที่นี้คือ “เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์” ได้รับเอาแผนที่ดังกล่าวมาใช้งานอีกทั้ง “สมเด็จกรมพระยาดำรงค์ราชานุภาพ เสนาบดี กระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น” ยังขอให้ฝรั่งเศษคัดลอกเพิ่มให้อีกกว่า 15 ชุด

เขาพระวิหาร (10)

เขาพระวิหาร (11)

เขาพระวิหาร (13)

เขาพระวิหาร (14)

มีคนหลอกเราว่าแผนที่ 1:200,000 จะทำให้ไทยเราเสียดินแดนยาวไปจนถึงจังหวัดตราดนั้นเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงอย่างสิ้นเชิง การปักปันเขตแดนต้องทำโดยคณะกรรมการร่วมระหว่างประเทศ ซึ่งจะตกลงปักปันกันเป็นช่วง ๆ ไป ด้วยการพิจารณาด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันในแต่ละจุด และมิหนำซ้ำไทยยังเคยใช้แผนที่ 1:200,000 นี้ อ้างเอาพื้นที่ทับซ้อนจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณแม่น้ำเหืองมาแล้วอีกด้วย

เขาพระวิหาร (15)

เขาพระวิหาร (16)

 

มีคนหลอกเราว่าถ้าเรายอมรับคำตัดสินของศาลโลกจะทำให้เสียเขตแดนทางทะเลที่มีทรัพยากรณ์แก๊สและน้ำมันมากมาย นี่เป็นการโกหกซ้อนกันสองเรื่องเลยทีเดียว

เขาพระวิหาร (17)

 1. การปักปันเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชาโดย “พลเรือเอก ถนอม เจริญลาภ – เจ้ากรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ” นายทหารเรือผู้เชี่ยวชาญกฏหมายทะเล และเป็นกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างประเทศต่าง ๆ มากมาย ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า การแบ่งเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชานั้น มีลักษณะพิเศษคือ มีข้อตกลงทางบก 1 ฉบับ และข้อตกลงทางทะเล 1 ฉบับ ดังนั้นไม่ว่าเขตแดนทางบกจะถูกปรับปรุงหรือไม่อย่างไร ก็ไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางทะเลอย่างแน่นอน
 2. ยังไม่พบว่าแหล่งแก๊สและน้ำมันที่ค้นพบในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนี้ มีความคุ้มทุนที่จะขุดเจาะแต่อย่างใด

 

เขาพระวิหาร (18)

เขาพระวิหาร (19)

 

ที่สำคัญที่สุด ซีรี่ส์ลวงหลอกระดับมหากาพย์ที่บอกว่า การขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลก และ MOU 2551 ทำให้ประเทศไทยต้องเสียดินแดน จนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเกิดการชุมนุมทวงคืน เกิดการรุนแรงระหว่างประทะกันของสองประเทศ จนกัมพูชาต้องยื่นให้ศาลโลกตีความคำพิพากษาใหม่ในปี 2554 นี่ถือเป็นคำโกหกที่ทำให้ ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย เสียหายอย่างร้ายแรง อาทิเช่น

 • ทหารเสียชีวิตกว่า 16 นาย
 • พลเรือนเสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บรวมกว่า 140 คน
 • การค้าชายแดนเสียหายกว่า 10,000 ล้านบาท

 

เขาพระวิหาร (20)

เขาพระวิหาร (21)

เขาพระวิหาร (22)

การขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดย UNESCO ไม่มีผลต่อพื้นที่และเส้นแขตแดนใด ๆ ทั้งสิ้น การขอขึ้นทะเบียนร่วมและ MOU 2551 นี้ต่างหากที่ทำให้ทั้งสองชาติมีโอกาสพัฒนาและใช้พื้นที่ร่วมกันฉันมิตร

เขาพระวิหาร (23)

เขาพระวิหาร (24)

น่าเสียดายที่บุคคลบางกลุ่มไม่รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ใช้ประเด็นนี้เพื่อผลทางการเมืองฝ่ายของตนเอง ทำให้เราเสียข้อตกลงที่ดีที่สุดนับตั้งแต่มีความขัดแย้งมาตลอด 50 ปี และทำให้การแก้ปัญหาทั้งหมดต้องดิ่งลงเหว

เขาพระวิหาร (25)

ถึงตอนนี้แม้ว่าคำวินิจฉัยของศาลโลกจะเป็นอย่างไร เราก็ไม่อยากให้คนไทยถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่า เราจะสุมไฟแห่งความโกรธแค้นด้วยคำโกหก ด้วยประวัติศาสตร์แห่งความเกลียดชังต่อไปอีกนานแค่ไหน หรือเราจะมีสติบนข้อเท็จจริง เรียนรู้บทเรียนจากอดีต และหาทางออกร่วมกันบนสันติภาพ เพื่อไม่ให้ใครต้องเจ็บปวดจากสงครามและความรุนแรงอีก มาเปลี่ยนพื้นที่แห่งความขัดแย้งยาวนานนี้ มาเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือของ ASEAN และเป็นตัวอย่างให้โลกได้เห็นต่อไป … อย่าให้ใครมาหลอกเราอีก! — New Culture Team

เขาพระวิหาร (27)

เขาพระวิหาร (28)

เขาพระวิหาร (29)

ติดตามองค์กร New Culture ได้ที่
https://www.facebook.com/newculturethai

เขาพระวิหาร (1)

อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้สร้างวิดีโอดังกล่าว

 • จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ, (กรุงเทพ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556)
 • ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ประมวลสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง บันทึกความเข้าใจและแผนที่ ระหว่างสยามประเทศไทยกับประเทศอาเซียนเพื่­อนบ้าน: กัมพูชา – ลาว – พม่า – มาเลเซีย, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาส­ตร์, 2554)
 • ธงชัย วินิจจะกูล, กำเนิดสยามจากแผนที่ ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ, (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2556)
 • บุญร่วม เทียมจันทร์, ไทยแพ้คดีเสียดินแดนให้เขมร, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ อนิเมทกรุ๊ป จำกัด, 2550)
 • เบน แอนเดอร์สัน, ชุมชนจินตกรรม, (กรุงเทพฯ :มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศา­สตร์, 2554)
 • พลเรือเอก ถนอม เจริญลาภ, กฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : โครงการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์เเห่ง­ชาติทางทะเล)
 • พลโทนพดล โชติศิริ, เขตแดนไทย, (กรุงเทพฯ: โครงการความมั่นคงศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555)
 • ภาสกร ชุณหอุไร, คู่มือนักศึกษา กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง (ภาคสันติ) , (กรุงเทพฯ: 2519)
 • อรอนงค์ ทิพย์พิมล/ขนศักดิ์ สายจำปา/ดุลยภาค ปรีชารัชช/สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี/อัครพงษ์ ค่ำคูณ, เขตแดนสยามประเทศไทย – มาเลเซีย – พม่า – ลาว – กัมพูชา, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาส­ตร์, 2554)
 • คำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ คดีปราสาทพระวิหาร พ.ศ. ๒๕๐๕, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เคล็ดไทย, 2551)
 • Charter of the united nations, 1945 A.D.
 • กระทรวงต่างประเทศ, สรุปข้อมูลของคดีตีความคำพิพากษา คดีปราสาทพระวิหารปี 2505, (กรุงเทพฯ: กระทรวงต่างประเทศ, 2556)

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินตั้งแต่สมัย พ.ศ. 2505: http://th.wikipedia.org/wiki/คดีปราสาทพระวิหาร_พ.ศ._2505

แสดงความคิดเห็น ( ห้ามเกรียน )

Related posts

เคสมือถือมีชีวิต เทรนด์ใหม่ จับกระต่ายตัวเป็นๆมาทำเคสกันซะเลย

เคสมือถือมีชีวิต เทรนด์ใหม่ จับกระต่ายตัวเป็นๆมาทำเคสกันซะเลย

เทรนด์ใหม่มาแรงจากฝั่ง ญี่ปุ่น เผยแพร่มาที่จีนอย่างรวดเร็ว ล่าสุดคงจะเข้าไทย จริงมั้ย 555+ คือจริงๆแล้วไม่ได้นำกระต่ายมาทำเคสแต่อย่างใด เพียงแค่เจ้าของกระต่ายนึกสนุกนำกระต่ายมาถ่ายรูปคู่กับสมาร์ทโฟนคู่ใจ จากนั้นก็โพสลงในโลกโซเชียล เลยเกิดเป็นกระแส เคสมือถือมีชีวิตขึ้นมา อืมๆๆๆ...

เลือกทานถูกวิธี ก็มีกล้ามเนื้อสุดเฟิร์มได้เช่นกัน

เลือกทานถูกวิธี ก็มีกล้ามเนื้อสุดเฟิร์มได้เช่นกัน

‘อยากจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้รูปร่างดูฟิตแอนด์เฟิร์ม แต่ก็ไม่อยากงดอาหาร’ เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นความคิดดังๆ ในใจของใครหลายๆ คนกันใช่ไหมคะ วันนี้เราจึงไม่พลาดที่จะทำตามความต้องการของคุณ ด้วยอาหารมื้ออร่อยที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อของคุณไปได้ด้วยในตัว จะมีเมนูไหนที่ควรทานเวลาไหนบ้าง...

ตรวจหวย งวด 16 กย 2557 ผลล๊อตเตอรี่ สลากกินแบ่ง-เร็วที่สุด-

ตรวจหวย งวด 16 กย 2557 ผลล๊อตเตอรี่ สลากกินแบ่ง-เร็วที่สุด-

อัพเดทกันสดๆทางหน้าจอทีวี รอลุ้นกันได้ที่นี่ที่เดียว ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 16 กันยายน 2557     รางวัลที่ 1 รางวัลละ 2,000,000 บาท เลขที่ออกคือ:  772269 เลขท้าย 3 ตัว 4 รางวัลๆละ 2,000 บาท เลขที่ออกคือ: 112 257 342 790 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 1,000...

ทึ่ง! Endless City Skyscraper เมืองบนท้องฟ้า

ทึ่ง! Endless City Skyscraper เมืองบนท้องฟ้า

เร็ว ๆ นี้มนุษย์คงได้ยลโฉม เมืองระฟ้า ที่ชื่อว่า "Endless City Skyscraper" ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น A City in the Sky Architects: SURE Architecture Company Location: Shoreditch, London N1, UK Architects In Charge: Kam Tai Fai, Alina Valcarce and Eliane Billon Area: 165855.0...

เที่ยวทะเลฤดูกาลไหนๆ สาวๆ ก็ไม่ควรพลาดไอเทมเหล่านี้นะคะ

เที่ยวทะเลฤดูกาลไหนๆ สาวๆ ก็ไม่ควรพลาดไอเทมเหล่านี้นะคะ

สำหรับสาวๆ บ้านเราแล้วนั้น ทะเลคือหนึ่งในจุดมุ่งหมายปลายทางที่ไม่ว่าคุณอยากจะพักผ่อนหัวใจ หรืออยากจะไปกินอาหารทะเลสดๆ หรือแม้แต่ทริปใกล้ๆ กับครอบครัว ก็มักจะนึกถึงทะเลเป็นที่แรกๆ กันทั้งนั้น โดยไม่จำเป็นต้องแคร์ว่าหน้าร้อน หน้าฝน หรือหน้าหนาว หรือจะเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวหรือไม่ เพราะยังมีหลายๆ...

STEAM STONES – กระแสใหม่ของการสูบบารากุ

STEAM STONES - กระแสใหม่ของการสูบบารากุ

STEAM STONES - กระแสใหม่ของการสูบบารากุ เกิดขึ้นแล้วครั้งแรกในประเทศไทย ถ้าพูดถึงบารากุทั่วไปแล้วคงเป็นที่รู้จักกันดี แต่หารู้ไม่ถึงผลเสียและอันตรายที่ตามมา วันนี้มีทางเลือกใหม่ให้เราได้เลือกสนุกไปกับการสูบที่ไม่อันตราย ไม่มีสารเสพติด ไม่มีนิโคติน ไม่มียาสูบ ! OMG !!!...