สถิติผู้เยี่ยมชม (Statistics)สถิติของเว็บไซต์บานาเซ่ดอทคอม (www.Banaze.com) อ้างอิงและรวบรวมโดยแอพลิเคชั่น Google Analytics โดยเราจะสรุปผลลัพธ์ทุกเดือนเดือนละ 1 ครั้งในวันที่ 30 ของทุกเดือน ดังนี้

สถิติประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดย Google Analytics

สถิติโดยภาพรวมทั้งหมดที่ผ่านมา

11-21-2013 10-50-23 AM

สถิติด้านเครื่องมือที่ผู้เยี่ยมชมใช้

0 - Browser

 

สถิติด้านแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชม

0 - Maps

0 - Locations 2

0 - Locations

สถิติด้านอุปกรณ์ผู้เยี่ยมชม

0 - Resolutions

แสดงความคิดเห็น ( ห้ามเกรียน )